قوانین انحصار وراثت در ترکیه

انحصار وراثت در ترکیه

قانون انحصار وراثت در ترکیه برای افراد خارجی

همانطور که می‌دانید، امروزه افرادی از اتباع خارجی تمایل زیادی به خرید ملک در ترکیه و مستغلات و همچنین سرمایه گذاری در خاک این کشور را دارند. در این بین نیز هستند کسانی که نگرانی های متعددی در مورد شرایط قانونی و ارث بردن فرزندان خود دارند. این افراد که از تبعه خارجی هستند و در ترکیه املاکی به نام خود خریداری کرده‌اند، احتمالا در مورد قانون وراثت کشور ترکیه و همچنین موارد اداری آن اطلاعات چندانی ندارند. از این رو، در این مطلب سعی شده تا اطلاعات جامعی درباره قانون انحصار وراثت در ترکیه برای افراد خارجی در اختیار شما قرار بگیرد.

انحصار وراثت در ترکیه

شرایط املاک و مستغلات در ترکیه

تعداد تملک افراد خارجی از اموال منقول و غیر منقول در ترکیه روز به روز در حال افزایش می‌باشد، بنابراین، در صورت فوت آن اشخاص خارجی، مواردی مانند نحوه به دست آوردن یا به ارث رسیدن این اموال منقول و غیر منقول، اعتبار وصیت نامه ای که توسط چنین افرادی به جا می‌ماند، تصمیمات گرفته شده توسط دادگاه های خارجی در مورد ارث وی و … اهمیت بیشتری یافته است.

در این راستا، ما قصد داریم در این مقاله موضوعاتی مانند تعیین قانون قابل اجرا در امور ارث، صلاحیت بین المللی دادگاه های ترکیه در مورد دعاوی ارث، تشخیص و اجرای تصمیمات دادگاه های خارجی در مورد مسائل ارثی و غیره را بررسی کنیم.

قانون قابل اجرا در دعاوی ارث برای اتباع خارجی

قانون قابل اعمال در مورد اختلافات انحصار وراثتی افراد خارجی مطابق قانون آیین دادرسی خصوصی و مدنی بین المللی به شماره 5718 تعیین می‌شود. طبق ماده 20/1 قانون آیین دادرسی خصوصی و مدنی بین المللی، “ارث تابع قوانین ملی کشور است.” همانطور که می‌دانید قوانین ترکیه، صرف نظر از ملیت متوفی، در مورد اموال غیرمنقول متوفی واقع در ترکیه اعمال می‌شود و هیچگونه تبعیض و تفاوتی برای افراد وجود ندارد.

بر اساس ماده 20/1 قانون آیین دادرسی خصوصی و مدنی این اصل بر این است که ارث تابع قوانین ملی متوفی است. با این حال، یک استثنا از این قاعده در مورد ارث اموال غیرمنقول وضع شده است و قوانین ترکیه تنها در مورد دعاوی ارث مربوط به اموال غیرمنقول واقع در ترکیه اعمال می‌شوند.

به عبارت دیگر، اگر وثیقه خارجی باشد، قانونی که در مورد دعاوی ارث قابل اجرا است، قانون ترکیه نخواهد بود. از سوی دیگر، در صورتی که اموال غیرمنقول متوفی در ترکیه باشد، قوانین ترکیه در مورد اصل دعوی اعمال می‌شود. قوانین ملی متوفی در مورد اموال منقول متوفی در ترکیه و اموال منقول و غیر منقول واقع در خارج اعمال می شود.

صلاحیت دادگاه های ترکیه برای انحصار وراثت

صلاحیت بین المللی دادگاه های ترکیه در مورد دعاوی ارث افراد خارجی

همانطور که مشخص است، مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی این کشور، به شماره 6100، صلاحیت دادگاه های ترکیه منحصر به دعاوی ناشی از مسائل ارث است، البته این صلاحیت از مواردی که در مورد صدور گواهی وراثت و گواهی جدید ارث وجود دارد، مستثنی می‌باشد.

با این حال، بر اساس ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی به شماره 6100 در دعاوی مربوط به شهروندان خارجی قابل اجرا نیست. برای چنین دعاوی، صلاحیت بین المللی دادگاه های ترکیه تابع ماده 43 قانون آیین دادرسی خصوصی و مدنی بین المللی به شماره 5718 است. بر اساس آن ماده، “دعاوی مربوط به وراثت توسط دادگاهی که متوفی در آن پرونده داشته است رسیدگی می‌شود.

خوب است بدانید که اگر آخرین اقامتگاه فرد مورد نظر در ترکیه نباشد، کلیه رسیدگی ها توسط دادگاه محلی که اموالش در آن واقع شده است انجام می‌شود. ماده 43 قانون آیین دادرسی خصوصی و مدنی بین المللی به شماره 5718 صلاحیت دعاوی ارث را بر اساس 2 اصل تنظیم می‌کند:

  1. آخرین اقامتگاه متوفی
  2. ​​محلی که املاک در آن واقع شده است

بر این اساس، دعوی وراثت یک شخص ترک یا خارجی که آخرین اقامتگاه وی در خارج از کشور است و اموال منقول یا غیر منقول را ترک کرده است، توسط دادگاه منطقه املاک مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. متوفی ممکن است در مکان های مختلف اموال متعددی داشته باشد اما اگر املاکی در ترکیه برای اختیارات بین المللی دادگاه های ترکیه داشته باشد، این اختیارات بر عهده قانون گذاری ترکیه می‌باشد. ماده 43 قانون آیین دادرسی خصوصی و مدنی بین المللی از نظر املاک غیرمنقول مربوط به ارث، صلاحیت انحصاری محسوب می‌شود. در این محدوده، بندها و قرارداد های صلاحیت قضایی که به دادگاه های خارجی صلاحیت رسیدگی به ارث املاک غیر منقول واقع در ترکیه را می‌دهند، معتبر نیستند.

نکته مهم

خوب است بدانید که در ترکیه تمامی قوانین و مقررات انحصار وراثت برای عموم جامعه، هم شهروندان خارجی و هم افرادی که اهل آن کشور هستند، به صورت یکسان راجرا می‌شود و علاوه بر این دولت قرانین را به وضوح در اختیار شهروندان قرار داده است.

قوانین انحصار وراثت در ترکیه برای اتباع خارجی

مثالی از تصمیمات دادگاه ترکیه برای پرونده ای مشابه

با صدور رأی مورخ 29/11/2014، دادگاه تجدیدنظر با اجرای ماده 20/1 قانون آیین دادرسی خصوصی و مدنی بین المللی به شماره 5718 به نتیجه رسید. خلاصه رای به شرح زیر است: شاکی شهروند ترکیه است، اما مورات متوفی شهروند بلغارستان است. تصمیم دادگاه مبنی بر انصراف از اقدام به این دلیل که متوفی تابعیت ترکیه را دریافت نکرده است مناسب نیست. وظیفه دادگاه باید تعیین وراث و سهم ارث آنها با اعمال قانون ترکیه از نظر اموال غیرمنقول و قوانین ملی متوفی از نظر اموال منقول. بنابراین، تصمیم اخراج با رویه و قانون مغایرت دارد. ”

قانون قابل اجرا در دعاوی افتتاح، تحصیل و تقسیم ارث برای افراد خارجی

طبق ماده 20/2 قانون آیین دادرسی خصوصی و مدنی بین المللی به شماره 5718، مقررات مربوط به افتتاح، تحصیل و توزیع ارث تابع قانون کشوری است که املاک در آن واقع شده است. همانطور که از آن نتیجه می‌گیریم، در این مفاد هیچ تمایزی از نظر اموال منقول یا غیرمنقول وجود ندارد؛ بنابراین، قوانین ترکیه در مورد چنین مسائلی برای شخص خارجی در مرز های ترکیه بدون هیچ گونه تمایزی اعمال می‌شود.

قانون قابل اجرا در مورد ظرفیت حقوقی برای انجام امور وصیت، به عنوان اختیارات وصیتنامه

طبق ماده 20/4-5 قانون آیین دادرسی خصوصی و مدنی بین المللی به شماره 5718، مفاد ماده 7 در مورد مقررات وصیتنامه اعمال می شود. مقررات وصیتنامه ای که مطابق با قوانین ملی متوفی انجام می‌شود. توانایی حقوقی برای انجام وصیتنامه ها تابع قانون ملی متوفی در زمان تصرف است.

به عبارت دیگر، احکام وصیت نامه ای که مطابق با قوانین ملی شخصی ساخته می‌شود که دارای توانایی قانونی برای انجام وصیتنامه بر اساس قوانین ملی خود است، معتبر است و موضوع تصرف بودن اموال غیرمنقول یا منقول مهم نیست.

به رسمیت شناختن و اجرای تصمیمات دادگاه های خارجی در مورد وراثت

در عمل، تشخیص و اجرای تصمیمات دادگاه خارجی در مورد وراثت به دلیل داشتن پیامد های قانونی گواهی های وراثت خارجی که در ترکیه موثر است، ثبت می‌شود. گواهی وراثت که توسط دادگاه خارجی صادر می‌شود یک تصمیم اعلامی است. بنابراین، باید به دلیل داشتن پیامدهای حقوقی چنین گواهی وراثتی که از یک دادگاه خارجی در ترکیه گرفته شده است، شکایت به رسمیت شناخته شود.

به رسمیت شناختن و اجرای تصمیمات دادگاه های خارجی در مورد انحصار وراثت در هر یک از این دادگاه ها قابل ثبت است: دادگاه مدنی بدوی که در آن شخص درخواست کننده تشخیص و اجرا در آن اقامت دارد، یا در صورتی که در ترکیه، آنکارا، استانبول یا دادگاه مدنی بدوی ازمیر اقامت نداشته باشد. دعوی اجرایی می‌تواند به عنوان یک دعوی مستقل تنظیم شود، اما ادعای تشخیص ممکن است در یک دعوی در حال رسیدگی مطرح شود. هرکسی که در تشخیص و اجرای رای دادگاه خارجی علاقه قانونی دارد، می‌تواند آن شرط را به شرط قطعی بودن تصمیم دادگاه خارجی ارائه دهد.

به رسمیت شناختن گواهی وراثت از سوی دادگاه خارجی در مورد اموال غیرمنقول شخص خارجی واقع در ترکیه امکان پذیر نیست، زیرا دادگاه های ترکیه صلاحیت انحصاری در مورد املاک غیر منقول واقع در ترکیه را دارند. دادگاه عالی تجدیدنظر برای 2. مدار تعیین شده با تصمیم خود در تاریخ 10.02.1986 ، شماره 1986/808 E. 1986/1284 K. که املاک غیرمنقول واقع در ترکیه در صلاحیت انحصاری دادگاه های ترکیه است، بنابراین در رد درخواست به رسمیت شناختن تصمیمات یک دادگاه خارجی در مورد اموال غیرمنقول واقع در ترکیه هیچ اشتباهی وجود ندارد.

تملک املاک در ترکیه

تملک املاک

برای به دست آوردن اموال غیرمنقول متوفی، وراث باید هر گونه مدرکی (گواهی فوت، گزارش پزشکی، گزارشات رسمی منتشر شده توسط نیروی انتظامی، اسناد صادر شده از سوی اداره های ثبت احوال و تابعیت کشورهای خارجی و غیره) را جمع آوری کنند. برای اثبات رابطه وراثت بین متوفی و خود مفید باشد. اسنادی که از مقامات دولتی کشورهای خارجی به دست می‌آید باید به طور رسمی به ترکی ترجمه شود و حامل رساله باشد.

گواهی انحصار وراثت در اموال غیرمنقول مطابق قوانین ترکیه صادر می‌شود. در حالی که گواهی وراثت در اموال منقول مطابق قوانین ملی متوفی صادر می‌شود. اگر وراث در مورد اموال منقول و غیر منقول گواهی وراثت را درخواست کنند، باید به دادگاه اطلاع دهند. از آنجا که دعاوی مربوط به صدور گواهی وراثت تحت رسیدگی غیر مناقشه برانگیز است، چنین دعاوی باید بدون طرف مقابل انجام شود. اما در صورت وجود اشخاصی که مخالف وراثت یا سهام هستند، می‌توان برای صدور گواهی وراثت از طرفین شکایت کرد. در عمل، ممکن است چنین دعاوی علیه خزانه داری به عنوان حریف به اشتباه مشاهده شود. با این حال، همانطور که مشخص است ، طبق ماده 501 قانون مدنی ترکیه، ارث شخص متوفی تنها در صورتی می‌تواند به دولت منتقل شود که چنین متوفی فاقد وراث باشد.

به عبارت دیگر، دولت املاکی را که هیچ وارثی ندارند، بر اساس حقوق حاکمیتی ناشی از حقوق عمومی مصادره می‌کند. مجمع اتاق های مدنی دیوان عالی تجدیدنظر نیز تأیید کرد که طبق قوانین، نیازی به طرح دعوی برای صدور گواهی وراثت به خزانه داری به عنوان معترض نیست، در تصمیم خود دیوان عالی تجدیدنظر را اعلام کرده است.

رد درخواست شناسایی مربوط به اموال منقول

از سوی دیگر، رد درخواست شناسایی مربوط به اموال منقول با دلایل فوق مغایر با رویه و قانون است، بنابراین، تصمیم باید بر این اساس معکوس شود. اگر گواهی وراثت خارجی شامل اموال منقول و غیر منقول باشد، می‌توان ضمن تأیید به رسمیت شناختن قسمت مربوط به اموال منقول ، از به رسمیت شناختن بخشی از سند وراثت مربوط به اموال غیرمنقول خودداری کرد. بنابراین ، دادگاه عالی تجدیدنظر برای 14 مدار در تصمیم خود در تاریخ 7.11.2016 و شماره 2016/2464 E. 2016/9178 K. تأیید کرد که ممکن است گواهی ارث از دادگاه صلح مدنی درخواست شود. این تصمیم به شرح زیر است: بر اساس قوانین ترکیه، هیچ حکمی وجود ندارد که مانع صدور گواهی وراثت از سوی دادگاه ترکیه برای ارث شخص خارجی با رعایت قوانین خارجی شود.

نکته مهم

اگر گواهی وراثت توسط یک دفتر اسناد رسمی خارجی یا یک مقام شهرداری صادر شده باشد، شناسایی و اجرای این اسناد امکان پذیر نیست زیرا ترکیه تصمیمات دادگاه های خارجی را که به طور لازم اجرا شده است به رسمیت می شناسد.

اجرای وصیت

اجرای وصیت نامه ای که در یک کشور خارجی تهیه شده است ، به عبارت دیگر صدور گواهی وراثت با توجه به وصیت نامه ممکن است با ارسال مستقیم این وصیت به دادگاه های ترکیه درخواست شود. برای اینکه وصیت نامه ای که در یک کشور خارجی تهیه شده است در ترکیه معتبر و قابل اجرا باشد، یا باید توسط کنسولگری ترکیه تأیید شود یا دارای رساله باشد. با این حال، اگر شرط تأیید کنسولگری یا آپوستیل با توافق کمک متقابل قضایی بین ترکیه و کشوری که وصیتنامه در آن آماده شده است برداشته شود، ممکن است این مقام مستقیماً به دادگاه های ترکیه تسلیم شود.

کلام آخر

برای رفع کلیه مشکلات مربوط به دارایی و وراثت در کشور ترکیه، بهترین روش، شناخت درست و کامل قوانین مربوطه و همچنین ثبت رسمی دارایی، مستغلات، اموال و وصیت خود در دفاتر اسناد این کشور می‌باشد.

 

 سوالات متداول

آیا می‌توان وراث را از گرفتن ارث منع کرد؟

اگر یکی از وراث بخواد وارث دیگر را از گرفتن ارث محروم کند، باید دلایل قابل استناد و منطقی به دادگاه ترکیه ارائه دهد و دادگاه آن ها را تایید و علنی تشخیص دهد. تنها در این صورت وارث از ارث محروم می‌شود.

مالیات ارث ترکیه به چه صورت است؟

بر اساس قوانین این کشور، مالیات مربوط به ارث باید ظرف مدت سه سال در ماه های می و نوامبر به دولت پرداخت شود.

مالیات اتباع خارجی برای انحصار وراثت در ترکیه به چه صورت است؟

خوشبختانه مالیات و قوانین دیگر ترکیه، برای همه افراد به صورت یکسان اعمال شده و هیچگونه تفاوتی بین شهروندان ترکیه و شهروندان خارجی وجود ندارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

واتس اپ